środa, 22 czerwca 2011

Gres lub kamień naturalny na tarasie: co i jak?


Taras - nie taka prosta sprawa
Od czego by tu zacząć? Płytki na tarasie to temat rzeka... Cokolwiek chcemy kłaść na zewnątrz, powinniśmy robić to dopiero, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 10 stopni C w nocy. Wilgotność powietrza ma również znaczenie, wysoka może spowodować dłuższe wysychanie kleju i będziemy mieli spłynięcie. Zazwyczaj na tarasach i balkonach układam gres techniczny, bo ma niską nasiąkliwość i jest bardzo wytrzymały

Dylatacje
 Najważniejszą operacją jaką należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną jest zaprojektowanie i wykonanie dylatacji w płaszczyźnie płytek układanych na zewnątrz .

Dylatacja to celowo stworzona szczelina, którą robi się po to, by płytki miały jak się kurczyć i rozciągać pod wpływem temperatury.

Dylatacje tzw. obwodowe powinny być wykonane na styku powierzchni płytek ze ścianami pionowymi, ograniczającymi. Niezależnie od tego, należy przewidzieć dylatacje w nawierzchni płytek, w odstępach nie przekraczających (jak się przyjęło) ok. 1,5 m.
 
Dylatacje te nie wymagają stosowania specjalnych profili, a wykonanie ich polega na wypełnieniu pustego rowka spoiny elastyczną masą dylatacyjną, zamiast zaprawy mineralnej.
 
Spadek
Na każdej powierzchni na zewnątrz konieczne jest wykonanie spadku. Można uzyskać go nawet przy klejeniu terakoty, jeśli taras nie jest duży. Spadek potrzebny jest po to, by woda deszczowa nie tworzyła kałuży na tarasie, i dlatego powinien on wynosić około 2 proc. Woda opadowa powinna swobodnie odpływać z tarasu - w przeciwnym wypadku będzie wsiąkać w głąb i niszczyć taras.
 

Klej
Trzeba też zadbać o to, by klej pod płytkami wypełniał całą przestrzeń, bez pustych miejsc, gdzie mogłaby gromadzić się woda i zamarzać. Przy układaniu płytek trzeba nakładać klej na podłoże i na płytki oraz dociskać płytki w taki sposób, żeby wyeliminować wolne przestrzenie pod płytką. Ja stosuję Rotberg R21: nie wolno zapomnieć w tym miejscu o konieczności doboru konsystencji przez wykonawcę. Na tarasach szerszych niż 3 m należy wykonać dylatacje. Powierzchnia płytek na styku ze ścianami też powinna być zdylatowana. Płytki nie mogą na sztywno przylegać do ściany. Do spoinowania płytek polecam fugę elastyczną wodoodporną Rotberg R51.

Ok, teraz powinniście być już spokojniejsi. Oczywiście najbezpieczniej byłoby, gdyby wszystkie prace wykonywane były przeze mnie, ale nie można mieć wszystkiego! :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz